Convergència per les Franqueses 2015-2019

Afinitat

CpF 100%
ERC 66%
ILFC 59%
PSC 50%
CiU 50%
PPC 24%
LFI 11%
PP 5%
PxC 2%
UPLF 1%

Temes d'interès