Convergència per les Franqueses 2015-2019

Afinitat

CpF 100%
ERC 66%
ILFC 59%
PSC-CP 50%
PPC 24%
LFI 11%
PxC 2%

Temes d'interès