Convergència per les Franqueses 2015-2019

Afinitat

CpF 100%
ERC 69%
ILFC 60%
PSC 51%
CiU 50%
PPC 17%
LFI 13%
PP 6%
PxC 3%
UPLF 1%

Temes d'interès