Convergència per les Franqueses 2015-2019

Afinitat

CpF 100%
ERC 67%
ILFC 61%
PSC 54%
CiU 53%
LFI 16%
PPC 15%
PP 7%
PxC 3%
UPLF 2%