Convergència per les Franqueses 2015-2019

Afinitat

CpF 100%
ERC 67%
ILFC 58%
PSC 52%
CiU 51%
LFI 14%
PPC 14%
PP 7%
PxC 3%
UPLF 2%

Temes d'interès