Convergència per les Franqueses 2015-2019

Afinitat

CpF 100%
ERC 68%
ILFC 59%
PSC 50%
CiU 50%
PPC 18%
LFI 12%
PP 6%
PxC 3%
UPLF 1%

Temes d'interès