Partit Popular Catalunya 2015-2019

Afinitat

PPC 100%
CiU 69%
PSC 65%
ERC 47%
CpF 44%
ILFC 38%