Partit Popular Catalunya 2015-2019

Afinitat

PPC 100%
CiU 89%
PSC 82%
ERC 55%
ILFC 41%
CpF 35%