Partit Popular Catalunya 2015-2019

Afinitat

PPC 100%
CiU 77%
PSC 71%
ERC 50%
ILFC 38%
CpF 37%