Partit Popular Catalunya 2015-2019

Afinitat

PPC 100%
CiU 74%
PSC 68%
ERC 48%
CpF 38%
ILFC 37%