Partit Popular Catalunya 2015-2019

Afinitat

PPC 100%
CiU 70%
PSC 65%
ERC 48%
CpF 43%
ILFC 39%