ERC - Vota a favor de 2015-2019
Resultat ple municipal
16
Resultat ple municipal
16
1
0
0
Vota!
8.Proposta d'aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès. El Ple de 25 de maig 2017 va aprovar inicialment el ROM. Modificació de dos articles: L’article 35.2.d) que diu: “d) Podrà manifestar el parer de la corporació...
Resultat ple municipal
16
1
3
0
Vota!
9.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 19 d'abril de 2018, de denúncia a la criminalització dels CDR per part de l'aparell de l'Estat espanyol. Els Comitès de defensa de la República de Catalunya mitjançant les seves xarxes  socials oficials, publiquen el següent comunicat que reproduïm de forma lit...
Resultat ple municipal
16
1
3
0
Vota!
8.Moció que presenta el grup municipal PDECAT-Demòcrates, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 19 d'abril de 2018, per fomentar i impulsar el projecte "les Franqueses sense fum". l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, amb l’impuls de l’Àrea de Sanitat i Salut Pública i la implicació transversal de les àrees d’Es...
Resultat ple municipal
17
3
0
Vota!
7.Moció que presenta el grup municipal ILFC-E, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 19 d'abril de 2018, sobre el desplegament de la renda garantida de ciutadania. Després d’anys de debats, superant dificultats i traves en el marc del Parlament, va ser finalment aprovada el 12 de juliol de 2017, gràcies a l’acord de tots els grups. L...
Resultat ple municipal
16
1
3
0
Vota!
4.Proposta d'aprovació del calendari de les festes locals per a l'any 2019. APROVAR el següent calendari de festes locals per a l’any 2019:  Bellavista                &...
Resultat ple municipal
17
Resultat ple municipal
16
1
Resultat ple municipal
17
3
0
Vota!
21.Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 15 de febrer de 2018, per a la commemoració del dia internacional de les dones. Primer.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès manifesta el seu compromís per continuar treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats d...
Resultat ple municipal
16
1
3
0
Vota!
20.Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 15 de febrer de 2018, per a revertir les reclamacions de l’IVA a entitats culturals i mitjans de comunicació públics. Primer.- Exigir al Ministeri d’Hisenda que aturi l’ofec a les institucions culturals catalanes i dels mitjans de comunicació públics, renunciant a aquesta interpretaci&oac...
Resultat ple municipal
16
1
Resultat ple municipal
16
1
3
1
Vota!
16. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per a la derogació de la delegació de competències per a la imposició de sancions realitzada a favor del regidor de Seguretat Ciutadana.. ERC demana que el regidor Marín no pugui firmar les multes. La guàrdia Urbana va multar a dues persones de la JERC per penjar cartells. A partir d’aquí es presenta la m...
Resultat ple municipal
6
9
1
Resultat ple municipal
15
1