PPC - Vota en contra de 2015-2019
Resultat ple municipal
7
1
3
3
0
Vota!
9.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 19 d'abril de 2018, de denúncia a la criminalització dels CDR per part de l'aparell de l'Estat espanyol. Els Comitès de defensa de la República de Catalunya mitjançant les seves xarxes  socials oficials, publiquen el següent comunicat que reproduïm de forma lit...
Resultat ple municipal
10
1
3
0
Vota!
7.Moció que presenta el grup municipal ILFC-E, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 19 d'abril de 2018, sobre el desplegament de la renda garantida de ciutadania. Després d’anys de debats, superant dificultats i traves en el marc del Parlament, va ser finalment aprovada el 12 de juliol de 2017, gràcies a l’acord de tots els grups. L...
Resultat ple municipal
10
1
Resultat ple municipal
10
1
3
0
Vota!
21.Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 15 de febrer de 2018, per a la commemoració del dia internacional de les dones. Primer.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès manifesta el seu compromís per continuar treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats d...
Resultat ple municipal
10
1
3
0
Vota!
20.Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 15 de febrer de 2018, per a revertir les reclamacions de l’IVA a entitats culturals i mitjans de comunicació públics. Primer.- Exigir al Ministeri d’Hisenda que aturi l’ofec a les institucions culturals catalanes i dels mitjans de comunicació públics, renunciant a aquesta interpretaci&oac...
Resultat ple municipal
10
1
Resultat ple municipal
10
1
2
0
Vota!
8. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit núm. 001/2018, amb la modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa. El projecte 2017-109 Remodelació illa carrer Rosselló 2a i 3a fase és un projecte iniciat l’exercici 2017 amb finançament afectat, part per una subvenció de...
Resultat ple municipal
3
5
3
0
0
Vota!
6. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per a la modificació del sistema de funcionament dels semàfors del carrer Catalunya al poble de Llerona.. Es proposa: Instar al govern municipal a modificar el sistema de funcionament dels semàfors objecte de la moció per tal que en absència de vehicles estiguin en color vermel...
Resultat ple municipal
7
4
1
1
Vota!
16.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ-ENTESA PER A L’ADHESIÓ AL MANIFEST DEL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. Proposa: 1. Adherir l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès al Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum que s’adjunta. 2. Comunicar el present acord als represen...
Resultat ple municipal
7
4
1
0
Vota!
13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA SENYALITZACIÓ D'UN PAS EXCLUSIU PER A VIANANTS AL CAMÍ DE CAN MARIANO. Proposa senyalitzar una franja dins del camí de Can Mariano, sense augmentar l’amplada actual de l’esmentat camí, per tal que quedi separada de la zona de circulació...
Resultat ple municipal
7
4
1
0
Vota!
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA. Suport al referèndum • Suport al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania. Recolzament a ajuntaments i regidors/es i...
Resultat ple municipal
7
4
5
1
Vota!
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES EN RELACIÓ AL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES. Es demana a l’equip de govern que reposi l’equipament públic municipal Dipòsit de Vehicles Desenvolupament del Ple: Àlex Vega (ILFC): El que s’ha fet,...
Resultat ple municipal
4
4
2
8
0
Vota!
12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN RELACIÓ AL DRET DE MANIFESTACIÓ DELS TREBALLADORS. Manifestar solidaritat amb els treballadors i les treballadores que han estat processats per portar a terme accions relacionades amb la convocatòria, organització i participació...
Resultat ple municipal
9
1